Rolstoel tennis

Stichting Rolstoeltennis Thadia

Stichting Rolstoeltennis Thadia is op 4 oktober 1995 opgericht, met als doel om het
rolstoeltennis in de omgeving van Den Bosch te promoten.
De huidige bestuursleden zijn:
     Toon Berkelmans, voorzitter.
     Riens van Raaij, penningmeester.
     Linda Tops, secretaris.
Eén van de activiteiten is het organiseren van wekelijkse training door een ervaren trainster.
Het maximaal aantal deelnemers dat aan de trainingen mee doet is ongeveer 20 personen.
De training wordt ingedeeld in groepen van maximaal 8 personen op 2 banen.
Een jeugdgroep en afhankelijk van het aantal deelnemers 1 of 2 groepen met volwassenen
die ingedeeld zijn op sterkte. Deze trainingen vinden plaats in Tennishal De Braken te Boxtel,
in de maanden mei en juni op woensdagavond en in de maanden september t/m april op
zaterdagochtend.
Naast de training worden er jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd.
     Het Nieuwjaars Roller Dubbel Toernooi in tennishal De Braken.
     Een Mix Roller Dubbel Toernooi op het tennispark van TV Thadia.
     Het Stefanie Coppens Integratie Toernooi (roller-loper), op het park van TV Thadia.
Informatie is te vinden op de website www.rolstoeltennis.nl.

Via e-mail zijn we bereikbaar op info@rolstoeltennis.nl en telefonisch op 06-37229615.

Advertentie